• http://chineselanguageteacher.com/039119/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/79161/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/05194222/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/463122688/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/35224703/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/5166527861/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/087084830367/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/1315696/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/8096/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/1480532132/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/9394590/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/93989994/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/56687588130/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/19145/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/0320040/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/109147104/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/09684463817009/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/3909857681/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/14776606601668/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/058782/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/879500395159/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/8907981/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/267724/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/61001515894/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/2447431/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/60952274/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/87520294/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/5431632/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/94912659/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/03450/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/1063392984/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/4197883/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/8219196299/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/54161785915/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/8849770428/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/253520948/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/639597995599/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/6887818/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/0087789126/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/8550591880/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/69454/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/48739345995/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/5453912/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/92079307067/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/513695998/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/6276960/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/1604/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/7916219738507/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/3910/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/902534408/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/8350064823644/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/6268690/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/49209377/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/916689698802/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/2716148/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/77856133551905/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/0244314956/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/356346/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/9408293024795/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/872262/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/33712952/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/943660856/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/7190499/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/198145014/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/0099/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/256536641510/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/2267569642/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/6410112/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/6872854337/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/9360703984/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/15282832/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/32286120/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/79291198441/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/84942/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/24218700/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/3707362/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/66518027822/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/11594418308/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/878875/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/9573774145/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/338659543/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/92346990103/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/8705954184/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/155764/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/80856596/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/540561865/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/547062977/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/64018580/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/15665917168/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/90695483918802/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/26448/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/08173358/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/657527980859/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/276313469418/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/714453213/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/380095102/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/6194980909/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/3292786/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/0158217804875/index.html
 • http://chineselanguageteacher.com/14114472/index.html
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  双色球 最新开奖公告  第2019050
  开奖日期: 2019-05-02 奖池累积:1276546288元
  开奖地点:北京 本期销售额:311858860元
  奖项 全国中奖注数 福建中奖注数 每注奖金
  一等奖 13 0 6136790元
  二等奖 100 3 184728元
  三等奖 1227 56 3000元
  四等奖 64622 1942 200元
  五等奖 1200423 39289 10元
  六等奖 10061963 313808 5元
  七乐彩 最新开奖公告  第2019049
  开奖日期: 2019-05-01 奖池累积:0元
  开奖地点:北京 本期销售额:4784814元
  奖项 全国中奖注数 福建中奖注数 每注奖金
  一等奖 1 0 1000435元
  二等奖 3 0 47639元
  三等奖 226 15 1264元
  四等奖 438 19 200元
  五等奖 7006 469 50元
  六等奖 8581 559 10元
  七等奖 78331 5656 5元
  福彩3D 最新开奖公告  第2019115
  开奖日期: 2019-05-02 中奖金额:231963元
  开奖地点:北京 本期销售额:664818元
  奖项 全国中奖注数 每注奖金
  单选 0 0元
  组选3 0 0元
  组选6 0 0元
  福彩6+1 最新开奖公告  第2019049
  开奖日期: 2019-05-01 奖池累积:97238476元
  开奖地点:浙江 本期销售额:610122元
  奖项 全国中奖注数 每注奖金
  一等奖 0 0元
  二等奖 0 0元
  三等奖 0 10000元
  四等奖 27 500元
  五等奖 508 50元
  六等奖 12083 5元
  15选5 最新开奖公告  第2019115
  开奖日期: 2019-05-02 奖池累积:1033790元
  开奖地点:浙江 本期销售额:530648元
  奖项 全国中奖注数 每注奖金
  特别奖 0 0元
  一等奖 222 693元
  二等奖 7452 10元

  友情链接